Biznes

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe Sipermarrjes ka shpallur proceduren konkuruese per ndertimin, zhvillimin, mirembajtjen dhe operimin e Zones Teknologjike dhe Zhvillimit Ekonomik, ne..