Sport

Kingsley Coman eshte larguar nga Juventus duke u transferuar ne Bayern Munich, ne forme te huazimit, me mundesi te blerjes pas nje viti. Kingsley Coman..

Biznes

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe Sipermarrjes ka shpallur proceduren konkuruese per ndertimin, zhvillimin, mirembajtjen dhe operimin e Zones Teknologjike dhe Zhvillimit Ekonomik, ne..