Dentem – Startup-i shqiptar hedh hapa te sigurt drejt suksesit

Dentem eshte nje platforme online qe nga njera ane lejon dentistet per te menaxhuar axhenden e tyre, dosjet e pacientit, automatizimin e marredhenieve me pacientet dhe u japin atyre nje pervoje te re emocionuese ne Cloud. – Nga ana tjeter i lejon pacienteve per te zbuluar klinika rreth tyre ne qofte se ata duan nje dentist te ri ose ata zhvendosen nga qyteti. www.dentem.co

Dentem-startup-infoalbania

Si filloi?
Dentem filloi nje vit me pare, si nje projekt nga nje kompani zhvillimi per aplikacione dhe web ne Tirane, Shqiperi. Ishte nje kerkese e nje dentisti qe kishte probleme me software-in paraardhes, deshtimi i hard drive dhe humbja e software me te gjitha dosjet e pacienteve. Ne kete moment lindi dhe ideja!

Qe nga fillimi, ideja ishte per te krijuar nje zgjidhje per te gjitha klinikat dhe per te perfshire pacientet ne kete platforme. Duke qene ne nje treg si Shqiperia, ku komuniteti i Startup eshte i varfer dhe eshte shume e veshtire per te marre ndihme apo investim, rruga e Dentem nuk ka qene nje udhetim aspak i lehte. Duke qene gjithmone gati per ndryshim, Dentem arriti te ishte ne gjendje te mbijetonte si ne tregun shqiptar ashtu edhe ne tregun nderkombetar, ku nje startup nga Shqiperia shihet me mosbesim.

Ku jemi tani?

Te pasurit e nje vizioni, ka bere qe ekipi yne te mos ndalet nga asgje. Dentem u shpall fitues ne gara te ndryshme dhe po krijon nje Brand te njohur ne rajon ne menyre qe te jete gati per tregun nderkombetar. Nga nje konkurs ne Gjermani, krijuam kontaktin me ABC – Accelerator. Ishin 400 skuadra europiane ne konkurim ne ABC dhe vetem 10 u bene pjese e ketij pershpejtuesi biznesi, ndermjet te cilave per here te pare ishte dhe nje skuade Shqiptare.

Accelerator – Pershpejtimi

Dentem-startup-infoalbania

Dentem mori nje investim si dhe shume trajnime per zhvillimin e biznesit, permiresimin e aplikacionit dhe u njoh me nje rrjet te gjere njerezish me influence ne ekosistem nga ABC-accelerator dhe ofroi ne kembim 8% aksione te kompanise. Qe nga fundi i dhjetorit kemi filluar shitjet dhe tani ne kemi kliente nga 3 shtete dhe po planifikojme per te dale ne tregun global ne nje vit. Partneret e rinj dhe kontratat me rishites jane duke u nenshkruar dhe per me teper Dentem eshte pranuar ne Bluemix IBM, Facebook FbStart dhe Microsoft Bizspark çka do te ndihmoje ne shperndarje me lehte.

21 janar 2016 eshte Demo Day.

Ka 10 Ekipe nga ky grumbullim dhe Dentem eshte i vetmi ekip shqiptar ne nje Pershpejtues Nderkombetar dhe do te prezantohet ne skene para shume investitoreve.Ishte nje udhetim i veshtire me ulje dhe ngritje, por skukadra Dentem ishte gjithmone se bashku.

“Une besoj shume tek Dentem! Kam shume njerez te dashur perreth, vellai im qe eshte edhe bashkethemelues ne Dentem, ekipi yne, familja jone, mentoret, partneret, ekipi Abc, dhe kjo na motivon ne per te kaluar kufijte. Kemi arritur deri ketu pa ndonje investim te madh, por tani eshte momenti qe te kemi njerez te jashtezakonshem ne bord ne rrugetimin tone global “, -. Alen Saqe CEO i Dentem.
Photos: Siniša Kanižaj / ABC.

Dentem-startup-infoalbania
________________________________________
Dentem is an online platform that from one side allows dentist to manage their agenda, patient files, automate patients relationships and giving them an new exciting overall experience of a cloud on platform. – From the other side allows patient to discover clinics around them if they want a new dentist or they moved from their home and they can rate them. www.dentem.co

How it all started?

Dentem Started a year ago as a side project from a web and app development company in Tirana Albania. As a request from a dentist that had problems with the previous software, hard drive failure and he lost the software with all the files. This the blueprints started.

Since the start the idea was to create a solution for all the clinics and to involve the patients too. Being in a market like Albania where the startup community it’s poor and it’s very difficult to get help or investment made the road very difficult. Being agile and able change made Dentem survive where not only Albanian market was difficult but even international market because they are not very fond to the balkan region.

Where are we now?

Having a vision didn’t stop our team from anything. Winning achievements participating in different competitions and creating a buzz around made Dentem ready for the international market. From a competition in Germany where we connected with ABC accelerator and we have been accepted and have been accelerating our business since.

Acceleration.

We got some investment from Abc-accelerator and now we are ready for great people on board. Since the end of December we started sales and now we have clients from 3 countries and we are planing to go global in a year. New partners and resellers contracts are just being signed and furthermore we have been accepted in IBM bluemix, Facebook FbStart and Microsoft Biz Spark that will help us scale easy.

21 january 2016 it’s the Demo Day. There are 10 Teams from this batch and Dentem is the only Albanian team that made it to be in an International accelerator and pitch in front of many investors. It was a difficult journey with ups and downs but Dentem team was always together.

“I believe in Dentem very much! I have great people surrounding me, my brother and cofounder at dentem, our team , our family, mentors, partners, Abc team and this motivates me to push it to the limits. Until now we have made it possible without any great investment but now it’s the moment to have great people on the board and go global.” – ALEN SAQE CEO –

Photos: Siniša Kanižaj / ABC.

/Ky artikull u publikua me pare ne Business Magazine Albania.