IADK akreditohet nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

Iniciativa per Zhvillimin e Bujqesise se Kosoves (IADK), eshte e angazhuar per zhvillimin e bujqesise dhe ngritjen e aftesimit profesional ne fushen e bujqesise. Per te siguruar te rinjte dhe te rriturit te marrin kualifikime qe do te njihen si ekuivalente me ato te dhena nga institucionet tjera ne vend dhe jashte vendit, IADK eshte akredituar nga Autoriteti Kombetar i Kualifikimeve –AKK per te ofruar, vleresuar dhe certifikuar kualifikimin ne sektorin blegtorise. Pjesemarresit ne keto trajnime do te certifikohen si Teknik i Blegtorise, niveli i III sipas AKK.

Akreditimi vlen per periudhen 14.12.2015 deri me 14.12.2018. Gjate kesaj periudhe IADK do te formoje grupet e fermereve per te trajnuar ne sektorin e blegtorise. Pjesemarresit te cilet do te ndjekin trajnimet do te certifikohen e cila certifikate eshte valide dhe e njohur nga te gjitha institucionet e vendit.

Pas perfundimit me sukses te ketij profili, pjesemarresit pergatiten per te fituar kualifikim profesional qe u mundeson atyre integrimin ne tregun e punes per Teknik te blegtorise, si dhe vazhdimin e arsimimit ne nivele me te larta.

Certifikata-Autoriteti-Kombëtar-i-Kualifikimeve-infoalbania

Per me shume detaje rreth regjistrimit dhe kushteve tjera ju lutem vizitoni zyren e IADK-se ne fshatin Sfaraçak i Ulet, Vushtrri; www.iadk.org.

Pas perfundimit me sukses te ketij profili, pjesemarresit pergatiten per te fituar kualifikim profesional qe u mundeson atyre integrimin ne tregun e punes per Teknik te blegtorise, si dhe vazhdimin e arsimimit ne nivele me te larta.

Per me shume detaje rreth regjistrimit dhe kushteve tjera ju lutem vizitoni zyren e IADK-se ne fshatin Sfaraçak i Ulet, Vushtrri.

 

/Telegrafi/