Ujori

 
Tregojini partnerit qe ju jeni ne gjendje te toleroni por edhe te falni kur eshte e nevojshme.