Marrëveshja me FMN, Konfindustria: Të vlerësohen pasojat në ekonomi

 

Konfindustria vlerëson, se marrëveshja 3 vjecare ndërmjet Shqipërisë me Fondin Monetar Ndërkombëtar/FMN në termat kryesore të saj nuk ka prodhuar rezultatet pozitive të pritshme.

Konfindustria vlerëson, se para së gjithash zbatimi i marrëveshjes me FMN nuk ka mundur të sigurojë rritje ekonomike të mjaftueshme, që do të mund të justifikonte rritjen e ndjeshme të borxhit publik. Në 3 vitet e zbatimit të marrëveshjes rritja mesatare ekonomike vjetore nuk ka kaluar nivelin e 2.5% të PPB, ndërkohë që borxhi publik në fund të vitit 2016 përllogaritet ne 71% te PPB me një rritje prej 7-9%, varësisht mënyrës së vlerësimit. Sa më sipër do të thotë, se rritja ekonomike është mbështetur tërësisht në rritjen e borxhit dhe nuk garanton qëndrueshmëri fiskale dhe financiare në vitet në vijim. Duhet të theksojmë gjithashtu, se ndikim të ndjeshëm në rritjen ekonomike kanë dhënë menaxhimi i mirë i sektorit të energjisë, disa projekte strategjike të viteve të mëparshme si TAP, HEC e Devollit, etj, që janë në fazën e maturimit dhe/ose përfundimit dhe nuk do të mund të jenë kontribues në vetvete në afatmesëm.

Konfindustria vlerëson, se politika e rritjes së barrës fiskale për bizneset dhe qytetarët në këmbim të marrjes së borxhit, e parashikuar në marrëveshjen me FMN, ka ulur konkurencën rajonale të Shqipërisë në tërheqjen e investimeve të huaja dhe të vendit, ka goditur mundësinë për krijimin e vendeve të reja të punës dhe vështirëson formalizimin e ekonomisë kombëtare. Niveli i ulet historik i kreditimit të ekonomisë, punësimit dhe masës së investimeve të huaja në 3 vitet e fundit përfshi edhe nivelin relativisht të lartë të kredive me probleme, shprehin qarte sa më sipër.

Konfindustria mbështet në parim rekomandimet e FMN për qeverinë shqiptare për të ardhmen, por thekson, se vendi ka nevojë urgjente për politika të reja fiskale me kah ulës si edhe për politika të reja ekonomike, me qëllim bërjen të mundur të plotësimit të tyre.