Mbi 20 sipërmarrje nga Ballkani, prezantohen e zhvillojnë takime B2B në Tiranë

 

Dhjetëra biznese shqiptare dhe të huaja kanë pasur mundësinë të prezantohen dhe të zhvillojnë takime dypalëshe në Tiranë, gjatë konferencës dhe takimeve B2B të zhvilluara në Hotel Tirana nga Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë.

Alida Kondi, Drejtuese e kësaj qendre, tha se, kompani të sektorëve të ndryshëm, agropërpunim, teknologji, bujqësi, hoteleri e turizëm, nga 5 vende të Ballkanit Perëndimor kanë shprehur interes për bashkëpunim.

Ky është takimi i dytë i bizneseve në formën B2B, sipas Kondit, ndërsa tashmë janë mbi 1000 profile biznesi online në platformën www.bmbpages.biz. Mbi 280 prej kompanive dhe shoqatave të biznesit janë shqiptare.

Fuqizimi i kompanive rajonale dhe rritja e mundësisë për tregti, po zbatohet nga Projekti BalkanMed E-Business Pages, si pjesë e një Konsorciumi, të përbërë nga 4 organizata të tjera në Bullgari, Greqi, Qipro dhe Maqedoni e Veriut.

Objektiv është rritja e konkurrueshmërisë së kompanive, veçanërisht atyre eksportuese në rajonin e Ballkanit dhe Qipros përmes zhvillimit të kushteve për zgjerimin e bashkëpunimit ndër-rajonal. Krahas rritjes së tregtisë, objektiv i këtij bashkëpunimi është formimi i klasterave dhe transferimi i teknologjisë mes bizneseve të këtyre vendeve.

Në platformë, informacioni për secilën kompani jepet i plotë për produktet, shërbimet të klasifikuara sipas kodit NACE, si dhe për interesat e kompanive për bashkëpunim.

Platforma është e hapur, që kompanitë të regjistrohen, por edhe të vizitohen nga partnerët e interesuar për të parë produktet, shërbimet, por edhe interesat e shprehura të kompanive për bashkëpunim, eksportet apo dhe investimet midis vendeve respektive.

Sot, Shqipëria realizon rreth 8% të volumit të eksporteve në vendet si Greqi, Bullgari dhe Maqedoni e Veriut dhe 11% të totalit të importeve.

Projekti që po zbatohet është në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Transnacional, INTERREG VB, si pjesë e Programit Balkan-Mediteran 2014-2020.