Planeti po privohet me shpejtesi nga perfaqesuesit e flores dhe faunes
Gjithnje e me shume gjallesa po kalojne ne kategorine e atyre ne rrezik per zhdukje dhe vetem para pak kohe lista e bimeve dhe kafsheve ne zhdukje u shtua me 400 specie te reja.
 
Ne kete menyre, ne Librin e Kuq tani rezultojne 20.212 specie, domethene nje e katerta e gjitareve te Tokes, 13% e llojeve te zogjve, 41% e amfibeve dhe 33% e koraleve. Ndersa ne 50 vitet e ardhshme do te zhduket rreth nje e treta e te gjitha llojeve te kafsheve dhe bimeve.
 
Ne menyre qe te perpiqet te kompensoje demet e shkaktuara ne natyre deri ne vitin 2020 bashkesia nderkombetare, sipas vleresimit te eksperteve, duhet te shpenzoje rreth 440 miliarde dollare.