Platforma per mbeshtetjen e grave sipermarrese ne biznes, nisma e BERZH dhe Intesa Sanpaolo Bank

Eshte zhvilluar ne Tirane nje seminar per grate ne biznes me qellim promovimin e pjesemarrjes se grave sipermarrese ne ekonomi nga Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim ne bashkepunim mr Intesa Sanpaolo Bank Albania (ISBA).

Platforma per mbeshtetjen e grave sipermarrese ne biznes eshte financuar nga Italia Cooperazione Italiana in Albania e Kosovo, Luksemburgu, Suedia Embassy of Sweden in Tirana.

Nen kete platforme, bankat partnere do te financojne direkt bizneset e vogla dhe te mesme (NMV) te themeluara apo te drejtuara nga gra permes kreditimit. Krahas kesaj, programi ofron keshillim, trainim dhe mbeshtetje afatgjate per t’i ndihmuar grate sipermarrese te kene akses ne njohurite te cilat jane faktor kyç per rritjen.

/Ky artikull u publikua me pare ne Business Mag Albania