Qendra e Mjekesise Sportive e miratuar nga FIFA -Spitali Acibadem Fulya

 

Grupi Spitaleve Acibadem ofron cilesine me te larte te trajtimit edikal dhe kirurgjikal per lendimet e lidhura me sportet me pajisje ne gjendje-arti dhe me staf qe perbehet nga praktikuesit kryesore dhe studiues te mjekesise sportive.

Permes ofrimit te persosmerise ne mjekesine sportive, fizioterapi dhe rehabilitim, kirurgji ortopedike, mjekesi kardiopulmonare, ushtrimit te fiziologjise, Biomekanikes se aplikuar, dhe algologjise, Klinika e Ortopedise dhe Mjekesise Sportive Acibadem ploteson nevojat e klubeve sportive dhe federatave kombetare dhe nderkombetare, si dhe atyre te atleteve amatore dhe profesioniste.

Acibadem ofron nje game te plote te sherbimeve permes trajtimit parandalues te lendimeve ne permiresimin e performances. Klinika ofron mbeshtetje klinike, njohuri, dhe fasilitete/objekte per te maksimizuar potencialin e trajnimit dhe ate konkurrues te sportisteve amatore dhe profesioniste. Stervitjet e kryera me porosi dhe programet e edukimit te perfshije vleresimin fitness/palester dhe sherbime mbeshtetese te tilla si te te ushqyerit dhe dietikes, psikologjise, fiziologjise dhe trajnimit fizik. Ai gjithashtu trajton lendime sportive dhe ofron sherbime kontroll Check-up per atletet.
Trajtimi ekspert dhe Lehtesimi per nje sherimi te shpejte

Procedurat e trajtimit te kryer nga specialistet e Sporteve ne Kliniken Acibadem mundesoje atletet qe te kthehen ne karrieren e tyre profesionale me shpejt.

Mjekesia Sportive

Disiplina e Mjekesise sportive perbehet nga dy mjeke te mjekesise sportive dhe nje fiziolog stervitje. Mjeket kane pervoje si mjeke konsulent dhe grupi i per ekipin kombetar turk te futbollit dhe klubet kryesore te futbollit. Ata kane sherbyer edhe si mjeke konsulent dhe grupi edhe per te sporte te tjetra si: basketboll, volejboll, hendboll, mundje, kanotazh, dhe tenisi. Sherbimet e ofruara nga ekipi yne i mjekesise sportive jane si me poshte:

Vleresimi ne kryerjen e ekzaminimeve mjekesore te lojtareve te futbollit, ekzekutimi i testeve te performances dhe sipas nevojes, referimi i pacienteve ne specialiste te pershtatshem per testim te metejshem.

Percaktimi i predispozicionit per lendimet sportive permes analizes se levizjes aplikuar ne bashkepunim me specialistet te Biomekanikes. Diagnoza e lendimeve dhe semundjeve ne bashkepunim dhe konsultim me specialiste te tjere mjekesore.

Zbatimi i programeve te rehabilitimit pas lendimit apo semundjeve dhe sigurimin e nje kthimi te sigurt ne sporte me performancen maksimale

Monitorimi i performances se sportisteve nga fiziologe te stervitjes, trajneret, stervites dhe ndihme per atletet ne arritjen e performances se tyre maksimale

Edukimi i lojtareve mbi doping = shqetesimet lidhur me shendetin dhe çeshtjet anti-doping

Krijimi i programeve te stervitjes bere me porosi kunder obezitetit dhe nje stili te ulur te jetes.

aci2

Fiziologjia e Ushtrimit

Disiplina e Fiziologjise se ushtrimit kryesisht vlen per kater grupe te ndryshme te pacienteve dhe vizitoreve: Grupi i pareperbehet nga atletet qe marrin sherbime te shendetshme parandaluese ose performances te orientuar te tilla si vleresimin e performances, testimin stervitje, recete, keshillim, etj Grupi i dyte perbehet nga Atletet amatore apo profesioniste aktive ne procesin e kthimit ne sport pas nje lendimi ose operacioni. Grupi i trete i pacienteve jane ata me nje menyre jetese te ulur, ose ata qe jane perfshire ne sporte rekreative qe marrin testim te diagnostik dhe funksional te aftesive dhe sherbime ne planifikimin ushtrimor. Grupi i fundit eshte i perbere nga pacientet e prekur nga semundje akronike ose kushte te tilla si hipertension, diabet, sindromi metabolik, apo obezitet .

Mjekesia Kardiopulmonare

, Ekokardiografia, stervitja, dhe sherbime laboratorike te ritmit dhe testet jo-invazive te tilla si: monitorimi ambulator i presionit te gjakut, nderhyrjet e tilla si angiografia, kateterizimit, elektrofiziologjia kardiake, dhe amputimi jane kryer neGrupin e Spitaleve Acibadem. Per lojtaret e futbollit ne menyre specifike, Acibadem ofron sherbimet e meposhtme pare nga nje kendveshtrim kardiologji:

· Ekranizime perpara-ndeshje, dhe konsultime mjekesore para, gjate dhe pas sezonit te ndeshjes
· Nje trajtim te plote mjekesor te problemeve te identifikuara
· Vleresim te pacienteve me semundje kronike elektronike qe deshirojne te stebiten; vleresimi i rrezikut, planifikimi stervitjes, dhe percaktimi i niveleve praktike per njerez te tille ne mjekesine sportive dhe nje fiziolog ushtrimi
Mjekesia fizike dhe rehabilitimi

Me siperfaqe prej 1000 m2 brenda dhe 350 m2 ne natyre, Njesia e mjekesise fizike dhe rehabilitimit (M & R) eshte projektuar per te treguar kujdes per secilin dhe çdo lloj lendimi sportiv ose problem shendetesor nga diagnostikimi i saj per kthimin e atletit ne loje. Ekipi PM&R eshte pergjegjes per vleresimin mjekesor gjitheperfshires te te gjithe atleteve. Krahas orthopedisteve, mjekeve sportive dhe fizioterapeutet, ai perpiqet per lojtaret per t’u kthyer ne rrugen e duhur ne kohe sa me te hershme te mundshme, dhe ne gjendje te mire shendetesore dhe fizike.

aci3

Terapia fizike

Ekipi i terapisteve fizike ne Kliniken per Sporte Acibadem jane me shume eksperience ne te gjitha aspektet e rehabilitimit sportiv, me nje fokus te veçante ne futboll, dhe kane kualifikime shtese ne osteopathi, terapi manuale dhe fiziologjine e stervitjes. Te shtatembedhjete kutite e trajtimit ne dy prej Divizioneve[ndarjeve] kryesore te njesise mundesojne te gjitha llojet e modaliteteve neper nje spekter shume te gjere te PT. Njesia e Terapise fizike eshte e pajisur me nje pishine rehabilitimi dhe per stervitje ushtirmore qe ka pajisje te tilla si: hidromasazh-dhe pishine te pafund, nje pajisje ushtimore rutine me kontrollin e gravitetit, nje sistem te pershtatur izokinetik, sistemet bilanci vleresimi dhe rritje, trajtim ESWT, dhe modalitete te tjera. FIFA ka rekomanduara 36-me-8-meter fushe artificiale me bar dhe nje pajisje per ecje 40=me 1.65 meter,qe jane perdorur dy nga lojtaret e futbollit dhe atlete te tjere ne procesin e rimekembjes dhe fazat e rehabilitimit.

aci5

Biomekanike e aplikuar

Njesia e Biomekanikes se Aplikuara perdor aparat fotografik me shpejtesi te larte dhe sistemet e analizes se levizjes qe mundesojne vleresimin shkencor te te ecurit dhe aftesite te tjera te levizjes atletike, modelet dhe aftesite. Keto jane shfrytezuar jo vetem nga sportistet por gjithashtu edhe nga pacient me çrregullime miriadorthopedike dhe Neurologjike. Si rezultat i ketyre analizave;

· Kinematika dhe Biomekanika e atletit te prekur mund te hulumtohet dhe jete diagnostikuar, duke rezultuar ne nje plan te trajtimit me te sakte projektuar ne perputhje
· Atletet mund te monitorohen dhe vleresohen ne nje baze te rregullt, duke identifikuar çdo atlet te prirur per lendime dhe marrjen e masave parandaluese te nevojshme
· Atletet mund ti pershkruhen ushtrimet e nevojshme dhe orthosis dinamike te bazuar ne te dhenat e grumbulluara nga analiza. Duke perdorur te dhenat mund te behen hulumtime dhe analiza shkencore.
· Njesia ofron pervoje te veçante dhe ekspertize ne vleresimin e te ecurit dhe te vrapuarit, dhe perdorimin e materialeve korrigjuese si shtroja per korrigjimin e problemeve te identifikuara.
Algologjia

Departamenti i algologjise asiston ne trajtimin e futbollisteve permes blloqeve nervore te vazhdueshme, nderhyrjeve epidurale, blloqeve simptomatike, aplikimet intra-discal dhe ndervertebrare, dhe teknikave neuro-ablative dhe neuromodulative.Klinika ka te gjitha pajisjet e nevojshme dhe infrastrukturen per algologji: nje dhome nderhyrje, pajisje stimulimi, nje gjenerator lezioni, Krioterapi, nje gjenerator ozoni, skopoi dhe nje dhome operative me staf 24/7. Te dyja, si njerezit atletike apo dhe ata sedentare vizitues te algologjise zakonisht vuajne nga dhimbje prapa qafes dhe per shkak te problemeve vertebrale.

Dietika & ushqyerit

Klinika ka nje specialist te dietikes te caktuar per te ndihmuar dhe edukuar pacientet dhe atletet amatore dhe profesioniste te te gjitha moshat, fushat e sportit, si dhe te dy gjinite. Nje specialist i dietikes vlereson ushqimin e perditshem te pacienteve dhe ofron rekomandime mbi domosdoshmerine. Ai/ajo gjithashtu konsulton atletet ne nevoje per kontrollin e peshes dhe planifikon strategji ergogjenike/ushqyese plotesuese per te arritur performancen optimale. Ekspertiza e ofruar perfshin planifikim per vaktin e pergjithshem, konsultime per humbje shtim ne peshe, ose ruajtjen e saj; monitorimi dhe vleresimi i perberjes se trupit, edukim per balancim te hidratimit dhe balance elektrolite dhe planifikimin e te ushqyerit optimal para, gjate dhe pas praktikes, kompeticionit dhe kurimit; dhe edukimin ne planifikimin e perdorimit te zgjuar te aditiveve, kercenimet e dopingut, dhe çeshtje anti-dopingu.

Psikologjia

Klinika gjithashtu ka caktuar nje psikolog i cili ofron mbeshtetje mendore, konsultime dhe sherbime psikologjie suplementare per atletet, kryesisht para dhe pas operacioneve ose per te rritur performancen atletike te atleteve jo plagosur. Popullata pacient/vizitor perfshin atlete amatore dhe profesioniste te te gjitha moshave, te dy gjinive, dhe te gjitha fushat e sporteve.

===

 

Per me teper informacion kontaktoni  zyren e ACIBADEM ne Shqiperi:

Shqiperi-Tirane:
Kontakt: +355 692 266 525